Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to zadanie, które należy powierzyć specjalistom. To jedynie oni, w oparciu o swoje wieloletnie i bogate doświadczenie, zdobyte na rynku zarówno nieruchomości komercyjnych, jak i nieruchomości mieszkaniowych są w stanie w sposób właściwy i efektywny nieruchomościami tymi zarządzać.

Zarządzanie nieruchomościami to zadanie, które należy powierzyć specjalistom

Autor zdjęcia: Daniel Kulinski

Zarządzanie nieruchomościami takimi jak chociażby:

  • śródmiejskie kamienice,
  • obiekty komercyjne,
  • osiedla mieszkaniowe

to skomplikowany, wielopoziomowy proces, którego obsługa wymaga nie tylko doświadczenia, ale również umiejętności optymalizacji procedur zarówno tych dotyczących funkcjonalnych jak i technicznych parametrów nieruchomości. Dlatego też każda osoba zawodowo zajmująca się zarządzaniem zobowiązana jest do posiadania OC zarządcy nieruchomości (więcej). Polisa taka stanowi zabezpieczenie zarówno interesów samego zarządcy, jak i klientów na rzecz, których zarządca świadczy swoje usługi. Odbiorcami usług mogą być natomiast takie podmioty jak:

  • deweloperzy,
  • właściciele kamienic,
  • właściciele obiektów handlowych,
  • właściciele obiektów biurowych,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • członkowie wspólnot mieszkaniowych,
  • itd.

Comments are Disabled