Współpraca z pośrednikami nieruchomości

Na ogół, decydując się na kupno, sprzedaż, czy też wynajem nieruchomości, korzystamy z pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Osoby te zajmują się nie tylko wyszukiwaniem ofert dla swoich klientów, ale także i sprawdzeniem ich sytuacji prawnej i fizycznej. Choć istnieje coś takiego jak polisa OC pośrednika w obrocie nieruchomościami, to zdarzyć się może, że osoba, z którą nawiązujemy współpracę ubezpieczenia takiego nie posiada. Jest to realne zagrożenie naszych interesów gdyby, bowiem pośrednik nie dopełnił swoich obowiązków, bądź też dopuścił się w nich rażących uchybień, będzie się miało nie lada trudności z wyegzekwowaniem od niego odszkodowania. Można, co prawda założyć mu sprawę w postępowaniu cywilnym, jest to jednak nie tylko bardzo kosztowne, ale także i może bardzo długo trwać, na co nie każdy z nas może sobie pozwolić.

Zakres obowiązków pośrednika nieruchomości

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, pośrednik w obrocie nieruchomościami ma dość duży zakres obowiązków. Jest to między innymi:

 • wyszukiwanie na rynku ofert dla swoich klientów,

 • prezentacja ofert klientom;
 • prowadzenie wywiadu z klientami w celu ustalenia rodzaju i cech poszukiwanej przez nich nieruchomości;
 • nawiązywanie współpracy z instytucjami finansującymi i udzielającymi kredyty hipoteczne;
 • współpraca z inspektorami budowlanymi;
 • dokonanie sprawdzenia czy wszystkie warunki umowy zostały spełnione przed upływem terminów zamieszczonych w kontrakcie;
 • przygotowanie dokumentacji dotyczących umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej, umowy najmu, umowy pośrednictwa, etc.;
 • podpisywanie i nadzorowanie zgodności w dokumentach dotyczących sprzedaży, kupna lub najmu nieruchomości;
 • występowanie w charakterze pośrednika między kupującymi a sprzedającymi;
 • promowanie nieruchomości w reklamach zamieszczanych w mediach;
 • ustalanie konkurencyjnej ceny nieruchomości na podstawie dokonania porównywania cen zawartych transakcji nieruchomości o zbliżonych parametrach w danym miejscu;
 • udzielanie pełnych i wiarygodnych odpowiedzi na pytania stawiane przez klienta w sprawach dotyczących nieruchomości;
 • i tak dalej.

Comments are Disabled