Uważaj, z kim prowadzisz transakcję na rynku nieruchomości

Transakcje przebiegające na rynku nieruchomości są transakcjami obarczonymi dużym ryzykiem. W grę wchodzą, bowiem wysokie sumy, które aby pokryć nierzadko trzeba się zadłużyć na kilkadziesiąt lat. Kupno domu, czy też innego rodzaju nieruchomości to marzenie wielu z nas, ale także i spore zagrożenie, że coś pójdzie nie po naszej myśli. Oczywistym jest, bowiem to, że sprzedający stara się w możliwie jak najkorzystniejszym świetle przedstawić swoją nieruchomość, a kupujący najczęściej kieruje się emocjami a nie zdrowym rozsądkiem. W takiej sytuacji nieocenione jest wsparcie pośrednika w obrocie na rynku nieruchomości. Sprawuje on pieczę nad przebiegiem zarówno negocjacji i ustaleń, jak i również odpowiada za zapisy znajdujące się w akcie notarialnym. Pośrednik zobowiązany jest również do tego, by nieruchomość sprawdzić pod względem prawnym i fizycznym, chroniąc w ten sposób nabywców przed nietrafionymi transakcjami. Zdarzyć może się jednak tak, że czegoś on nie zauważy, bądź też nie dopatrzy, Co wówczas?

Błąd pośrednika nieruchomości

Transakcje przebiegające na rynku nieruchomości są transakcjami obarczonymi dużym ryzykiem

Autor zdjęcia: owenwbrown

Pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed wystąpieniem tego rodzaju sytuacji jest ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami (https://posrednik-nieruchomosci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-posrednika-nieruchomosci/). Na prośbę klientów powinien on udzielić informacji na temat tego gdzie polisę taką ma wykupioną oraz na jaką sumę gwarancyjną ona opiewa. W sytuacji wystąpienia (i udowodnienia) szkody w wyniku działań (bądź ich braku) ze strony pośrednika, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca stosowne odszkodowanie. O tym, jakiej wysokości powinno ono być i czy w ogóle roszczenia takie są zasadne, zdecyduje ubezpieczyciel w prowadzonym przez siebie postępowaniu.

Jeśli zdarzy się tak, że roszczenie takie zostanie odrzucone przez ubezpieczyciela, a poszkodowany klient upiera się przy jego zasadności, można wystąpić na drogę sądową i w ten sposób starać się dochodzić swoich praw. Wszystko zależy tu od dokumentacji, którą uda się zebrać i przedstawić. To, bowiem na tej podstawie zarówno towarzystwo ubezpieczeniowe, jak i później sąd, podejmują decyzję o przyznaniu odszkodowania.

Comments are Disabled