Tagi: ubezpieczenie pośrednika

Sytuacja na rynku nieruchomości

Nie ma co ukrywać, rynek obrotu nieruchomościami prosperuje ciągle w stopniu co najmniej zadowalający. Powody do zachwytów mają chyba wszyscy. Począwszy od potencjalnych kupców, zainteresowanych zakupem z rynku pierwotnego lub wtórnego, jak również pośrednicy nieruchomości oraz agencje nieruchomości. Na tą pozytywną tendencję przekłada się wszystko, począwszy od coraz to ciekawszych ofert samych nieruchomości, poprzez oferty kredytowe, a skończywszy na produktach ubezpieczeniowych.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Zasady określające pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przepisy tego aktu prawnego w sposób jednoznaczny określają, że czynności pośrednictwa nieruchomościami wykonuje się na podstawie stosownej umowy pośrednictwa między stronami zawartej w formie pisemnej. Nie zawarcie umowy w formie pisemnej pomiędzy stronami zawierającymi transakcję, pociąga za sobą skutki jej nieważności.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zasady pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku, wraz z późniejszymi zmianami w jej treści. Przepisy tej ustawy w sposób jednoznaczny określają, że czynności pośrednictwa nieruchomościami wykonuje się na podstawie stosownej umowy pośrednictwa między stronami zawartej w formie pisemnej. Niezawarcie umowy w formie pisemnej, pociąga za sobą skutki jej nieważności.

Skuteczne dochodzenie odszkodowania z OC pośrednika nieruchomości

Decydując się na współpracę z danym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na informacje zawarte w obowiązkowym OC pośrednika (o czym więcej pod linkiem: https://posrednik-nieruchomosci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-posrednika-nieruchomosci/). Chcąc zadbać o swój interes i zabezpieczyć sobie możliwość dochodzenia odszkodowania od pośrednika, należy sprawdzić, kto w umowie pośrednictwa składa oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC.