Tagi: ubezpieczenia pośredników w obrocie nieruchomościami

Zakup nieruchomości na wolnym rynku

Zainteresowany zakupem nieruchomości na wolnym rynku musi wykazać się spora cierpliwością. Jest ona niezbędna z uwagi na stopień skomplikowania procedury zakupu. Jednak wszelkie konieczne do podjęcia kroki są absolutnie niezbędne. Odpowiednio i rzetelnie przeprowadzona procedura to nic innego jak zabezpieczenie naszych własnych interesów.

Reguły dotyczące transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomości

Strony działające aktywnie na rynku nieruchomości, czyli pośrednik i jego klient, podlegają w zakresie odpowiedzialności cywilnej ogólnym regułom. Zgodnie z nimi, pośrednik nieruchomości powinien wykonać zobowiązanie względem swojego klienta zgodnie z treścią zawartej umowy o pośrednictwo i w sposób odpowiadający obowiązującym zasadom współżycia społecznego, w tym również w zakresie ustalonych w tym aspekcie zwyczajów.

Jak pracują pośrednicy w obrocie nieruchomościami?

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami jest zawodem wymagającym szczególnej troski i dbałości o interesy klientów, którzy są przez nich reprezentowani. W przeciągu ostatnich lat znacznej zmianie uległy przepisy regulujące dostęp do wykonywania tego zawodu.

Okazja jedna na milion

No i wreszcie! Udało się! Sukces, jakiego oczekiwałeś od wielu lat. Wreszcie los się do ciebie uśmiechnął i zaczynasz wierzyć, że wszystkie te lata spędzone na rzetelnej, uczciwej pracy nie poszły na marne. Wreszcie stanąłeś przed szansą, jakie otrzymują zawsze tylko najlepsi w twoim fachu, a nie jest to wcale branża gwarantująca zarobki na długie lata, o ile nie wypracuje się solidnej pozycji wśród konkurencji.