Tagi: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Współpraca z pośrednikami nieruchomości

Na ogół, decydując się na kupno, sprzedaż, czy też wynajem nieruchomości, korzystamy z pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Osoby te zajmują się nie tylko wyszukiwaniem ofert dla swoich klientów, ale także i sprawdzeniem ich sytuacji prawnej i fizycznej. Choć istnieje coś takiego jak polisa OC pośrednika w obrocie nieruchomościami, to zdarzyć się może, że osoba, z którą nawiązujemy współpracę ubezpieczenia takiego nie posiada. Jest to realne zagrożenie naszych interesów gdyby, bowiem pośrednik nie dopełnił swoich obowiązków, bądź też dopuścił się w nich rażących uchybień, będzie się miało nie lada trudności z wyegzekwowaniem od niego odszkodowania. Można, co prawda założyć mu sprawę w postępowaniu cywilnym, jest to jednak nie tylko bardzo kosztowne, ale także i może bardzo długo trwać, na co nie każdy z nas może sobie pozwolić.

Jak pracują pośrednicy w obrocie nieruchomościami?

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami jest zawodem wymagającym szczególnej troski i dbałości o interesy klientów, którzy są przez nich reprezentowani. W przeciągu ostatnich lat znacznej zmianie uległy przepisy regulujące dostęp do wykonywania tego zawodu.