Tagi: OC pośrednika

Praktyka zawodowa pośrednika

W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku, pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Rozporządzenie to szczegółowo określa zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz jego minimalną sumę gwarancyjną.

Sytuacja na rynku nieruchomości

Nie ma co ukrywać, rynek obrotu nieruchomościami prosperuje ciągle w stopniu co najmniej zadowalający. Powody do zachwytów mają chyba wszyscy. Począwszy od potencjalnych kupców, zainteresowanych zakupem z rynku pierwotnego lub wtórnego, jak również pośrednicy nieruchomości oraz agencje nieruchomości. Na tą pozytywną tendencję przekłada się wszystko, począwszy od coraz to ciekawszych ofert samych nieruchomości, poprzez oferty kredytowe, a skończywszy na produktach ubezpieczeniowych.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Zasady określające pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przepisy tego aktu prawnego w sposób jednoznaczny określają, że czynności pośrednictwa nieruchomościami wykonuje się na podstawie stosownej umowy pośrednictwa między stronami zawartej w formie pisemnej. Nie zawarcie umowy w formie pisemnej pomiędzy stronami zawierającymi transakcję, pociąga za sobą skutki jej nieważności.

Dochodzenie odszkodowania z odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

Obowiązkowe ubezpieczenie pośrednika w obrocie nieruchomościami umożliwia poszkodowanym przez jego działania zawodowe dochodzenia odszkodowania z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej. Aby jednak móc skutecznie dochodzić swoich praw, należy zwrócić szczególną uwagę na kilka zasadniczych aspektów:

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zasady pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku, wraz z późniejszymi zmianami w jej treści. Przepisy tej ustawy w sposób jednoznaczny określają, że czynności pośrednictwa nieruchomościami wykonuje się na podstawie stosownej umowy pośrednictwa między stronami zawartej w formie pisemnej. Niezawarcie umowy w formie pisemnej, pociąga za sobą skutki jej nieważności.