Tagi: Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

Osoby fizyczne i/lub prawne, zajmujące się na terytorium Polski profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami, nie działają w próżni organizacyjnej i ustawowej. Oznacza to, że podlegają przymusowi organizacyjnemu – konieczności przynależenia do organizacji – stowarzyszenia branżowego. Jest to wymóg konieczny z racji rozległości wiedzy i praktyki zawodowej zarządcy nieruchomości oraz racjonalnego gospodarowania zasobami, zgodnymi z polityką wewnętrzną (stałością i gwarancją posiadania i zachowania majątku) Państwa. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z samowolą w obrębie gospodarki nieruchomościami i jej grabieżcze (przestępcze) wykorzystanie. Od 7 kwietnia 2014 roku działa w Polsce Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Powołanie Izby stało się koniecznością prawną, po dokonanej w roku 2013 (wymóg UE), deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Izba jest zatem stowarzyszeniem szczytowym, które zrzesza: osoby fizyczne i prawne. Do osób prawnych zaliczamy także stowarzyszenia branżowe zarządców nieruchomości. Są to: Polska Konfederacja Rynku Nieruchomości; Federacja Gospodarki Nieruchomościami; Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości; Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości i Polska Federacja Rynku Nieruchomości.