Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

Osoby fizyczne i/lub prawne, zajmujące się na terytorium Polski profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami, nie działają w próżni organizacyjnej i ustawowej. Oznacza to, że podlegają przymusowi organizacyjnemu – konieczności przynależenia do organizacji – stowarzyszenia branżowego. Jest to wymóg konieczny z racji rozległości wiedzy i praktyki zawodowej zarządcy nieruchomości oraz racjonalnego gospodarowania zasobami, zgodnymi z polityką wewnętrzną (stałością i gwarancją posiadania i zachowania majątku) Państwa. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z samowolą w obrębie gospodarki nieruchomościami i jej grabieżcze (przestępcze) wykorzystanie. Od 7 kwietnia 2014 roku działa w Polsce Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Powołanie Izby stało się koniecznością prawną, po dokonanej w roku 2013 (wymóg UE), deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Izba jest zatem stowarzyszeniem szczytowym, które zrzesza: osoby fizyczne i prawne. Do osób prawnych zaliczamy także stowarzyszenia branżowe zarządców nieruchomości. Są to: Polska Konfederacja Rynku Nieruchomości; Federacja Gospodarki Nieruchomościami; Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości; Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości i Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

Rozległość kompetencji i konieczność posiadania OC zarządcy nieruchomości

Osoby fizyczne i/lub prawne, zajmujące się na terytorium Polski profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami, nie działają w próżni organizacyjnej i ustawowejWielość organizacji branżowych zarządców nieruchomości, świadczy o ich społecznym statusie, potrzebie rynkowej, rozległości działań i kompetencji, rozległości zakresu czynności zawodowych, a nade wszystko o wielozakresowości ochrony i gwarancji posiadania mienia (tu: nieruchomości), przez podmioty fizyczne i prawne. Wraz z rozwojem rynku kapitałowego, wzrasta także potrzeba posiadania nieruchomości, rozwoju przemysłu (i zatrudnienia), gwarancji nienaruszalności posiadania mienia (nieruchomości), lokowania majątku, etc. Nieruchomości to doskonała lokata kapitałowa. Dynamika rynku, wielość (wielosektorowość) podmiotów współdziałających, etc., pociąga za sobą konieczność stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności zarządców nieruchomości. W takich warunkach nie trudno o winę niezawinioną, błędy logiczne, przeoczenia, niestaranności, a więc o cały zakres szkód, jakie mogą wyniknąć w trakcie czynności zawodowych. Wynika stąd konieczność posiadania ubezpieczenia OC zarządców nieruchomości. Samo posiadanie ubezpieczenia nie załatwia jednak sprawy odpowiedzialności prawnej. OC to typ ubezpieczenia majątkowego, co oznacza, ze osoba dopuszczająca się szkód na rzecz osób trzecich (np. klientów; partnerów biznesowych), musi najpierw szkody naprawić. Dopiero w drugiej niejako instancji mamy do czynienia z rekompensatą ekonomiczną. Dla tej grupy zawodowej, konieczność posiadania ubezpieczenia OC jest jak najbardziej uzasadnione i konieczne. Z czego muszą sobie zdawać sprawę sami wykonawcy zawodu, jak ich klienci.

Comments are Disabled