Fachowa pomoc pośrednika w obrocie nieruchomościami

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmuje swoim zakresem szkody, do jakich doszło na skutek wykonywania przez pośrednika, w okresie objętym ubezpieczeniem, jego czynności zawodowych. Innymi słowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami stanowi zabezpieczenie interesów zarówno samego pośrednika, jak i osób na rzecz, których świadczy on pracę.

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmuje swoim zakresem szkody, do jakich doszło na skutek wykonywania przez pośrednika, w okresie objętym ubezpieczeniem, jego czynności zawodowych

Autor zdjęcia: Islxndis

Czynności, w trackie wykonywania, których dojść może do błędów, skutkujących powstaniem szkód dotyczą chociażby sporządzania umów, takich jak:

  • nabycia prawa do nieruchomości,
  • nabycia prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • nabycia prawa własnościowego do lokalu mieszkaniowego,
  • nabycia prawa spółdzielczego do lokalu mieszkaniowego.
  • zbycia prawa do nieruchomości,
  • zbycia prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • zbycia prawa własnościowego do lokalu mieszkaniowego,
  • zbycia prawa spółdzielczego do lokalu mieszkaniowego.

Błędy oraz zaniechania mogą również powstać na skutek sporządzania umów najmu nieruchomości, umów najmu części nieruchomości, czy też dzierżawy części nieruchomości. wykonywanie ekspertyz i opracowań oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości również może skutkować zaistnieniem niepożądanych szkód.

Comments are Disabled