Kategoria: OC zarządców nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to zadanie, które należy powierzyć specjalistom. To jedynie oni, w oparciu o swoje wieloletnie i bogate doświadczenie, zdobyte na rynku zarówno nieruchomości komercyjnych, jak i nieruchomości mieszkaniowych są w stanie w sposób właściwy i efektywny nieruchomościami tymi zarządzać.

Jak pracują pośrednicy w obrocie nieruchomościami?

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami jest zawodem wymagającym szczególnej troski i dbałości o interesy klientów, którzy są przez nich reprezentowani. W przeciągu ostatnich lat znacznej zmianie uległy przepisy regulujące dostęp do wykonywania tego zawodu.

Sytuacja na rynku nieruchomości

Nie ma co ukrywać, rynek obrotu nieruchomościami prosperuje ciągle w stopniu co najmniej zadowalający. Powody do zachwytów mają chyba wszyscy. Począwszy od potencjalnych kupców, zainteresowanych zakupem z rynku pierwotnego lub wtórnego, jak również pośrednicy nieruchomości oraz agencje nieruchomości. Na tą pozytywną tendencję przekłada się wszystko, począwszy od coraz to ciekawszych ofert samych nieruchomości, poprzez oferty kredytowe, a skończywszy na produktach ubezpieczeniowych.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

Osoby fizyczne i/lub prawne, zajmujące się na terytorium Polski profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami, nie działają w próżni organizacyjnej i ustawowej. Oznacza to, że podlegają przymusowi organizacyjnemu – konieczności przynależenia do organizacji – stowarzyszenia branżowego. Jest to wymóg konieczny z racji rozległości wiedzy i praktyki zawodowej zarządcy nieruchomości oraz racjonalnego gospodarowania zasobami, zgodnymi z polityką wewnętrzną (stałością i gwarancją posiadania i zachowania majątku) Państwa. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z samowolą w obrębie gospodarki nieruchomościami i jej grabieżcze (przestępcze) wykorzystanie. Od 7 kwietnia 2014 roku działa w Polsce Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Powołanie Izby stało się koniecznością prawną, po dokonanej w roku 2013 (wymóg UE), deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Izba jest zatem stowarzyszeniem szczytowym, które zrzesza: osoby fizyczne i prawne. Do osób prawnych zaliczamy także stowarzyszenia branżowe zarządców nieruchomości. Są to: Polska Konfederacja Rynku Nieruchomości; Federacja Gospodarki Nieruchomościami; Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości; Polska Federacja Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości i Polska Federacja Rynku Nieruchomości.