Opublikowane przez: Piotrek

Fachowa pomoc pośrednika w obrocie nieruchomościami

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmuje swoim zakresem szkody, do jakich doszło na skutek wykonywania przez pośrednika, w okresie objętym ubezpieczeniem, jego czynności zawodowych. Innymi słowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami stanowi zabezpieczenie interesów zarówno samego pośrednika, jak i osób na rzecz, których świadczy on pracę.

Uważaj, z kim prowadzisz transakcję na rynku nieruchomości

Transakcje przebiegające na rynku nieruchomości są transakcjami obarczonymi dużym ryzykiem. W grę wchodzą, bowiem wysokie sumy, które aby pokryć nierzadko trzeba się zadłużyć na kilkadziesiąt lat. Kupno domu, czy też innego rodzaju nieruchomości to marzenie wielu z nas, ale także i spore zagrożenie, że coś pójdzie nie po naszej myśli. Oczywistym jest, bowiem to, że sprzedający stara się w możliwie jak najkorzystniejszym świetle przedstawić swoją nieruchomość, a kupujący najczęściej kieruje się emocjami a nie zdrowym rozsądkiem. W takiej sytuacji nieocenione jest wsparcie pośrednika w obrocie na rynku nieruchomości. Sprawuje on pieczę nad przebiegiem zarówno negocjacji i ustaleń, jak i również odpowiada za zapisy znajdujące się w akcie notarialnym. Pośrednik zobowiązany jest również do tego, by nieruchomość sprawdzić pod względem prawnym i fizycznym, chroniąc w ten sposób nabywców przed nietrafionymi transakcjami. Zdarzyć może się jednak tak, że czegoś on nie zauważy, bądź też nie dopatrzy, Co wówczas?

Współpraca z pośrednikami nieruchomości

Na ogół, decydując się na kupno, sprzedaż, czy też wynajem nieruchomości, korzystamy z pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Osoby te zajmują się nie tylko wyszukiwaniem ofert dla swoich klientów, ale także i sprawdzeniem ich sytuacji prawnej i fizycznej. Choć istnieje coś takiego jak polisa OC pośrednika w obrocie nieruchomościami, to zdarzyć się może, że osoba, z którą nawiązujemy współpracę ubezpieczenia takiego nie posiada. Jest to realne zagrożenie naszych interesów gdyby, bowiem pośrednik nie dopełnił swoich obowiązków, bądź też dopuścił się w nich rażących uchybień, będzie się miało nie lada trudności z wyegzekwowaniem od niego odszkodowania. Można, co prawda założyć mu sprawę w postępowaniu cywilnym, jest to jednak nie tylko bardzo kosztowne, ale także i może bardzo długo trwać, na co nie każdy z nas może sobie pozwolić.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to zadanie, które należy powierzyć specjalistom. To jedynie oni, w oparciu o swoje wieloletnie i bogate doświadczenie, zdobyte na rynku zarówno nieruchomości komercyjnych, jak i nieruchomości mieszkaniowych są w stanie w sposób właściwy i efektywny nieruchomościami tymi zarządzać.

Pieniądze źle wydane, czyli zakup problematycznej nieruchomości

Czasem jest tak, że trafiamy na jakąś prawdziwą okazję na rynku nieruchomości. Zupełnie niespodziewanie znajdujemy dom położony w urokliwej, malowniczej okolicy. Czujemy się nim oczarowani. Mamy wrażenie, że to jest właśnie to miejsce na świecie, w którym chcemy żyć. Pod wpływem emocji podejmujemy, więc decyzję o jego zakupie. Kontaktujemy się z pośrednikiem zajmującym się jego sprzedażą celem sfinalizowania transakcji i w głowie liczymy pieniądze, które musimy wydać na jego zakup.

Zakup nieruchomości na wolnym rynku

Zainteresowany zakupem nieruchomości na wolnym rynku musi wykazać się spora cierpliwością. Jest ona niezbędna z uwagi na stopień skomplikowania procedury zakupu. Jednak wszelkie konieczne do podjęcia kroki są absolutnie niezbędne. Odpowiednio i rzetelnie przeprowadzona procedura to nic innego jak zabezpieczenie naszych własnych interesów.

Mieszkanie dla studenta

Wynajem mieszkań studentom to bardzo ciekawa propozycja dla tych, którym zależy na pozyskaniu dodatkowego źródła dochodu. Jednak, aby zacząć na tym interesie zarabiać, najpierw trzeba w niego nieco zainwestować. Jeżeli zatem dysponujesz mieszkaniem, które możesz wynająć, dysponujesz wolną kwotą w wysokości pięciu tysięcy złotych – nie pozostaje tobie nic innego jak wsiąść się do roboty.

Praktyka zawodowa pośrednika

W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku, pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Rozporządzenie to szczegółowo określa zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz jego minimalną sumę gwarancyjną.

Reguły dotyczące transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomości

Strony działające aktywnie na rynku nieruchomości, czyli pośrednik i jego klient, podlegają w zakresie odpowiedzialności cywilnej ogólnym regułom. Zgodnie z nimi, pośrednik nieruchomości powinien wykonać zobowiązanie względem swojego klienta zgodnie z treścią zawartej umowy o pośrednictwo i w sposób odpowiadający obowiązującym zasadom współżycia społecznego, w tym również w zakresie ustalonych w tym aspekcie zwyczajów.

Jak pracują pośrednicy w obrocie nieruchomościami?

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami jest zawodem wymagającym szczególnej troski i dbałości o interesy klientów, którzy są przez nich reprezentowani. W przeciągu ostatnich lat znacznej zmianie uległy przepisy regulujące dostęp do wykonywania tego zawodu.