Miesiąc: Sierpień 2016

Fachowa pomoc pośrednika w obrocie nieruchomościami

OC pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmuje swoim zakresem szkody, do jakich doszło na skutek wykonywania przez pośrednika, w okresie objętym ubezpieczeniem, jego czynności zawodowych. Innymi słowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami stanowi zabezpieczenie interesów zarówno samego pośrednika, jak i osób na rzecz, których świadczy on pracę.