Miesiąc: Wrzesień 2015

Praktyka zawodowa pośrednika

W myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku, pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Rozporządzenie to szczegółowo określa zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz jego minimalną sumę gwarancyjną.