Miesiąc: Sierpień 2015

Reguły dotyczące transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomości

Strony działające aktywnie na rynku nieruchomości, czyli pośrednik i jego klient, podlegają w zakresie odpowiedzialności cywilnej ogólnym regułom. Zgodnie z nimi, pośrednik nieruchomości powinien wykonać zobowiązanie względem swojego klienta zgodnie z treścią zawartej umowy o pośrednictwo i w sposób odpowiadający obowiązującym zasadom współżycia społecznego, w tym również w zakresie ustalonych w tym aspekcie zwyczajów.