Miesiąc: Maj 2014

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Zasady określające pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przepisy tego aktu prawnego w sposób jednoznaczny określają, że czynności pośrednictwa nieruchomościami wykonuje się na podstawie stosownej umowy pośrednictwa między stronami zawartej w formie pisemnej. Nie zawarcie umowy w formie pisemnej pomiędzy stronami zawierającymi transakcję, pociąga za sobą skutki jej nieważności.