Miesiąc: Marzec 2014

Odpowiedzialność prawna pośrednika nieruchomości i notariusza

Mój znajomy znalazł się w bardzo nieciekawej sytuacji i chce dochodzić teraz swoich praw z OC pośrednika w obrocie nieruchomościami i notariusza, którzy to zawinili, dopuszczając do zawarcia transakcji, która zawarta zostać nie powinna w świetle dokumentów i stanu fizycznego budynku.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zasady pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa ustawa o gospodarce nieruchomościami z tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku, wraz z późniejszymi zmianami w jej treści. Przepisy tej ustawy w sposób jednoznaczny określają, że czynności pośrednictwa nieruchomościami wykonuje się na podstawie stosownej umowy pośrednictwa między stronami zawartej w formie pisemnej. Niezawarcie umowy w formie pisemnej, pociąga za sobą skutki jej nieważności.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami – szczególny zawód zaufania publicznego

Pośrednik w obrocie nieruchomościami, jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego. Ponosi on, więc odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, z uwzględnieniem konieczności dochowania szczególnej staranności, do której jest zobowiązany przy wykonywaniu tych czynności.

Warunek konieczny dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia pośrednika nieruchomości

Warunkiem koniecznym dochodzenia odszkodowania z OC pośrednika jest posiadanie zawartej z nim, ważnej pod względem prawnym umowy pośrednictwa. Ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi jednoznacznie, że aby umowa pośrednictwa była ważna konieczne jest określenie, że przez umowę pośrednictwa pośrednik lub przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonania czynności pośrednictwa, za które klient zobowiązuje się mu zapłacić (więcej: http://forum.trojmiasto.pl/tytul-czy-musze-podpisac-umowe-z-posrednikiem-t265527,1,302.html).

Skuteczne dochodzenie odszkodowania z OC pośrednika nieruchomości

Decydując się na współpracę z danym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na informacje zawarte w obowiązkowym OC pośrednika (o czym więcej pod linkiem: https://posrednik-nieruchomosci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-posrednika-nieruchomosci/). Chcąc zadbać o swój interes i zabezpieczyć sobie możliwość dochodzenia odszkodowania od pośrednika, należy sprawdzić, kto w umowie pośrednictwa składa oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC.

Skutki otwarcia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Rząd w najbliższym czasie zająć ma się kwestią związaną z ustawą deregulacyjną, która ma otworzyć dostęp do wykonywania niektórych zawodów w naszym kraju. W pierwszej kolejności dotyczyć ma to pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Jeśli ustawa wejdzie w życie zmienią się zasady dotyczące wykonywania tych profesji, a co z tym związane możliwości dochodzenia roszczeń z OC pośrednika.